Logo ČAR

Rozpis cyklogainingu

Logo ČAES
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 27. června 2009
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Druh závodu: Cyklogaining na 10 hodin
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Fláje, Český Jiřetín, Schellerhau, Altenberg, Zinnwald, Cínovec, Dubí, Mikulov.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 650 – 950 m. n. m. Je převážně lesnatý se středně hustou sítí komunikací a místy strmými svahy. Na hřebenech se vyskytují bažiny, rašeliniště a porosty klečí.
Mapa: Speciálka pro cyklogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav 05/2009
Systém ražení: Intuitivní fotografický - podle popisu se před kontrolou vyfoť. Digitální fotoaparát či mobilní telefon s fotoaparátem s sebou!
Kategorie: 10 hodin - M, W, X
Tým tvoří 2 - 5 závodníků.
M - tým tvoří výhradně muži,
W
- výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Startovné: Přihlášení do 21. 6. 2009: 100,- Kč
Po 21. 6. 2009: 150,- Kč
Vklad zahrnuje startovné, ubytování v centru během závodu (stany Pá až Ne) a parkovné v blízkosti centra.
Uvedené ceny jsou za jednoho člena týmu.
Startovné je splatné při prezentaci.
Přihlášky: Na e-mail: vuap@post.cz

1. termín: do neděle 21. 6. 2009 (24:00 hod.)
2. termín: po 21. 6. 2009 (omezeně jen dle možností pořadatele)

Vaše přihláška je přijata v okamžiku když obdržíte potvrzení (reply).
Do přihlášky uveďte jména členů týmu, název týmu, kategorii a kontaktní e-mail.
Ubytování: Ubytování ve vlastním stanu ve vymezeném prostoru v centru - lyžařský stadion u Nového Města v Krušných horách.
Toalety a voda v centru.
Komfortnější ubytování je možné si objednat v některém z početných penzionů v Novém Městě, na Moldavě či v Mikulově.
Program:
Pátek 26. 6. 2009
18:00 – 23:00Prezentace v centru
Sobota 27. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace v centru
10:00Výdej závodních map a ostrý start cyklogainingu
20:00Konec cyklogainingu
21:00Vyhlášení vítězů cyklogainingu
Neděle 28. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace v centru
10:00Start MTBO
13:30Vyhlášení vítězů závodu MTBO
14:00Ukončení závodu
Start: Hromadný v sobotu 27. 6. 2009 v 10:00 hod.
Ukončení závodu: Konec limitu v sobotu 27. 6. 2009 ve 20:00 hod.
Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech. Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou prokazuje jeden člen týmu vyfocením ostatních členů před místem označeném popisem. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečten 1 bod za každou započatou minutu zpoždění.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky, nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.
Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele.
Úschova kol: Bezpečná úschova kol zajištěna pořadatelem.
Občerstvení: Základní nabídka občerstvení v bufetu v centru závodu.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Brádler
Stavba tratí: Jan Brádler
Upozornění: Doporučené vybavení: horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole), povinná přilba a digitální fotoaparát či mobilní telefon s fotoaparátem pro označování průchodu kontrolou.
Závodí se podle platných pravidel MTBO. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Informace: Na webu závodu: http://cyklogaining.tojnar.cz