Rozpis přeboru Ústeckého kraje v MTBO na klasické trati

Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 28. června 2009
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Druh závodu: Otevřený přebor Ústeckého kraje v MTBO na klasické trati
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 750 – 950 m. n. m. Je převážně lesnatý se středně hustou sítí komunikací a místy strmými svahy. Na hřebenech se vyskytují bažiny, rašeliniště a porosty klečí.
Mapa: Vápenice, speciální mapa pro MTBO, měřítko 1 : 20 000, e=5 m,
stav rok 2002
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident).
SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci.
Kategorie a předpokládané časy vítězů: Muži - 80 až 90 minut.
Ženy - 60 až 70 minut.
Příchozí - 40 až 50 minut.
Startovné: Přihlášení do 21. 6. 2009: 100,- Kč
Po 21. 6. 2009: 150,- Kč
Vklad zahrnuje startovné, ubytování v centru během závodu (stany Pá až Ne) a parkovné v blízkosti centra.
Uvedené ceny jsou za jednoho člena týmu.
Startovné je splatné při prezentaci.
Přihlášky: Na e-mail: vuap@post.cz

1. termín: do neděle 21. 6. 2009 (24:00 hod.)
2. termín: po 21. 6. 2009 (omezeně jen dle možností pořadatele)

Vaše přihláška je přijata v okamžiku když obdržíte potvrzení (reply).
Do přihlášky uveďte jméno, oddíl, kategorii, kontaktní e-mail a číslo SI čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení (40 Kč/ks). Od nečlenů ČSOB může být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč, která v případě ztráty čipu propadne pořadateli.
Ubytování: Ubytování ve vlastním stanu ve vymezeném prostoru v centru - lyžařský stadion u Nového Města v Krušných horách.
Toalety a voda v centru.
Komfortnější ubytování je možné si objednat v některém z početných penzionů v Novém Městě, na Moldavě či v Mikulově.
Program:
Pátek 26. 6. 2009
18:00 – 23:00Prezentace v centru
Sobota 27. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace v centru
10:00Výdej závodních map a ostrý start cyklogainingu
20:00Konec cyklogainingu
21:00Vyhlášení vítězů cyklogainingu
Neděle 28. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace v centru
10:00Start MTBO
13:30Vyhlášení vítězů závodu MTBO
14:00Ukončení závodu
Start: Intervalový v neděli 28. 6. 2009, 00=10:00 hod.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky, nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.
Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele.
Úschova kol: Bezpečná úschova kol zajištěna pořadatelem.
Občerstvení: Základní nabídka občerstvení v bufetu v centru závodu.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Brádler
Stavba tratí: Jan Brádler
Upozornění: Doporučené vybavení: horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole), povinná přilba.
Závodí se podle platných pravidel MTBO. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Informace: Na webu závodu: http://cyklogaining.tojnar.cz